KATEGORIE
  SZYBKI KONTAKT
  e-mail: ksiazki1@ksiazki1.pl
  tel: (22) 428-42-18

  Aby złożyc zamówienie
  telefoniczne dzwoń pod nr:
  (22) 428-11-81
  pon. - pt. 9 - 15
  Akceptujemy płatności
  Znak akceptacji PayPal

  PODSTAWY EKONOMII MAKROEKONOMIA


   PODSTAWY EKONOMII MAKROEKONOMIA
  Wydawnictwo: SGH

  Autor: Bogusław Czarny
  Liczba stron: 449
  Wymiary: 17.6 cm x 25 cm
  Oprawa: miękka
  Nr katalogowy: 1939599
  ISBN: 978-83-8030-209-9

  Czas dostawy: 7 - 14 dni


  Cena detaliczna: 65,70 zł

  Nasza cena:
  59,80 zł


  Rabat: 9%


  Opis książki

  MAKROEKONOMIA jest drugą częścią IV wydania znanego i popularnego podręcznika pt. PODSTAWY EKONOMII Bogusława Czarnego (ur. 1957 r.), wieloletniego wykładowcy ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pierwsza część nowych PODSTAW EKONOMII zatytułowana WPROWADZENIE DO EKONOMII. MIKROEKONOMIA ukazała się w 2017 r. nakładem Oficyny Wydawniczej SGH. Podręcznik zawiera wykład współczesnej makroekonomii (m.in. tematy: produkt krajowy brutto i pochodne mierniki efektów działania gospodarki, popytowy model gospodarki, rynek pieniądza, rynek pracy, model ADAŚ, inflacja, gospodarka otwarta, wzrost gospodarczy). Unikalną cechą tej pracy jest jej osadzenie w realiach polskiej gospodarki. Informuje ona m.in. o historii gospodarowania w Polsce w XX wieku, a także o aktualnych problemach polityki gospodarczej w Polsce i o "ramach instytucjonalnych", w których odbywa się gospodarowanie w naszym kraju. Treść podręcznika wzbogacają studia przypadku oraz liczne zadania w formie pytań typu prawda/fatsz, pytań testowych i rozbudowanych zadań problemowych, które pomagają lepiej zrozumieć i utrwalić zdobytą wiedzę. Odpowiedzi do wybranych zadań, a także wiele przykładowych sprawdzianów egzaminacyjnych z zajęć prowadzonych przez Autora w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej ułatwią Czytelnikowi kontrolowanie postępów w nauce. Uzupełnieniem PODSTAW EKONOMII jest serwis edukacyjny www.podstawyekonomii.pl.
  Bogusława Czarnego PODSTAWY EKONOMII powinny zainteresować:
  studentów kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach różnych typów,
  studentów nauk społecznych (np. prawa, zarządzania),
  nauczycieli średnich szkół ekonomicznych,
  uczestników specjalistycznych szkoleń,

  Spis treści:

  MAKROEKONOMIA
  Rozdział 1. Mierzymy dochód narodowy
  1.1. Produkt krajowy brutto w gospodarce zamkniętej
  1.1.1. Produkt krajowy brutto sumą wydatków na dobra finalne
  1.1.2. Produkt krajowy brutto sumą dochodów właścicieli czynników produkcji
  1.1.3. Produkt krajowy brutto sumą wartości dodanej
  1.1.4. Przypływy i odpływy
  1.2. ?Otwieramy" gospodarkę
  1.2.1. Eksport i import
  1.2.2. Produkt narodowy brutto
  1.2.3. Mierniki pochodne
  1.3. Produkt krajowy brutto, produkt narodowy brutto i mierniki pochodne a poziom życia
  Zrób to sam!
  Odpowiedzi do wybranych zadań
  Studium przypadku
  Rozdział 2. Wydatki a wielkość produkcji w gospodarce
  2.1. Równowaga w zamkniętej gospodarce bez państwa
  2.1.1. Struktura zagregowanych wydatków
  2.1.2. Wielkość produkcji w stanie równowagi
  2.1.3. Nierównowaga makroekonomiczna
  2.1.4. Mnożnik
  2.1.5. Paradoks zapobiegliwości
  2.2. Państwo
  2.2.1. Popyt państwa. Wpływ podatków na konsumpcję
  2.2.2. Wydatki państwa i podatki a wielkość produkcji
  2.2.3. Budżet. Dług państwa
  2.2.4. Polityka budżetowa państwa
  2.3. Handel zagraniczny
  2.3.1. Eksport i import
  2.3.2. Eksport i import a wielkość produkcji
  2.4. Luki: PKB, deflacyjna i inflacyjna
  Zrób to sam!
  Odpowiedzi do wybranych zadań
  Rozdział 3. Rynek pieniądza
  3.1. Co to jest pieniądz?
  3.2. Korzyści z istnienia pieniądza
  3.3. Banki
  3.3.1. Banki komercyjne
  3.3.2. Bank centralny
  3.4. Ile pieniądza jest w gospodarce?
  3.5. Kreacja pieniądza przez banki komercyjne
  3.6. Kontrola podaży pieniądza przez bank centralny
  3.7. Popyt na pieniądz
  3.8. Równowaga na rynku pieniądza
  Zrób to sam!
  Odpowiedzi do wybranych zadań
  Rozdział 4. Rynek pracy
  4.1. Aktywność zawodowa i bezrobocie
  4.1.1. Najważniejsze definicje
  4.1.2. Najważniejsze liczby
  4.1.3. Aktywność zawodowa w Polsce
  4.1.4. Bezrobocie w Polsce
  4.1.5. Ważne grupy bezrobotnych
  4.2. Rodzaje bezrobocia
  4.2.1. Bezrobocie dobrowolne i przymusowe
  4.2.2. Bezrobocie frykcyjne, strukturalne, cykliczne
  4.3. Szkody powodowane przez bezrobocie
  4.3.1. Bezrobocie a efektywność
  4.3.2. Bezrobocie a sprawiedliwość
  4.4. Co może zrobić państwo?
  4.4.1. Likwidacja bezrobocia przymusowego
  4.4.2. Jak zmniejszyć bezrobocie naturalne?
  Zrób to sam!
  Odpowiedzi do wybranych zadań
  Rozdział 5. Wahania wielkości produkcji w gospodarce zamkniętej
  5.1. Poziom cen a wydatki w gospodarce
  5.1.1. Linia zagregowanego popytu
  5.1.2. Makroekonomiczne szoki popytowe
  5.2. Poziom cen a podaż w gospodarce
  5.2.1. Płaska linia krótkookresowej zagregowanej podaży
  5.2.2. Pionowa linia długookresowej zagregowanej podaży
  5.2.3. Makroekonomiczne szoki podażowe
  5.3. Równowaga makroekonomiczna i jej zakłócenia
  5.3.1. Równowaga makroekonomiczna
  5.3.2. Reakcje gospodarki na szoki popytowe i podażowe
  Zrób to sam!
  Odpowiedzi do wybranych zadań
  Rozdział 6. Inflacja
  6.1. Co to znaczy inflacja?
  6.2. Przyczyny inflacji
  6.2.1. Obieg pieniądza w gospodarce
  6.2.2. Polityka pieniężna a inflacja
  6.2.3. Polityka budżetowa a inflacja
  6.3. Inflacja a wielkość produkcji i bezrobocia
  6.3.1. Szoki popytowe
  6.3.2. Szoki podażowe
  6.4. Szkody powodowane przez inflację
  6.4.1. Inflacja a efektywność
  6.4.2. Inflacja a sprawiedliwość
  6.5. Jak sobie poradzić z inflacją?
  6.5.1. Zmiany instytucjonalne
  6.5.2. Środki polityki gospodarczej
  6.6. Inflacja w Polsce w drugiej połowie XX w.
  Zrób to sam!
  Odpowiedzi do wybranych zadań
  Rozdział 7. Gospodarka otwarta
  7.1. Międzynarodowa współpraca gospodarcza
  7.1.1. Handel zagraniczny: świat i Polska
  7.1.2. Przepływ kapitału: świat i Polska
  7.2. Korzyści z handlu zagranicznego
  7.3. Polityka handlowa a wolny handel
  7.3.1. Cła
  7.3.2. Subwencja eksportowa
  7.3.3. Spory o wolny handel
  7.4. Kurs walutowy
  7.4.1. Rynek walutowy
  7.4.2. Rodzaje kursu
  7.5. Bilans płatniczy
  7.6. Polityka ekonomiczna w gospodarce otwartej
  7.6.1. Polityka ekonomiczna - stały kurs walutowy
  7.6.2. Polityka ekonomiczna - płynny kurs walutowy
  Zrób to sam!
  Odpowiedzi do wybranych zadań
  Rozdział 8. Wzrost gospodarczy
  8.1. Zjawisko wzrostu gospodarczego
  8.2. Granice wzrostu gospodarczego
  8.2.1. Malthus i ?granice wzrostu"
  8.2.2. Dlaczego Malthus nie miał racji?
  8.3. Przyczyny wzrostu
  8.3.1. Wzrost nakładów pracy
  8.3.2. Wzrost produktywności pracy
  8.4. Wahania tempa wzrostu
  8.5. Państwo a wzrost
  8.5.1. Co może zrobić państwo, aby przyśpieszyć wzrost gospodarczy?
  8.5.2. Państwo kontroluje wielkość zagregowanego popytu
  8.5.3. Państwo kontroluje wielkość zagregowanej podaży
  Zrób to sam!
  Odpowiedzi do wybranych zadań
  Aneks
  Gospodarka Polski w latach 1926-1937
  Gospodarka Polski w latach 1946-2000
  EGZAMINY Z PODSTAW MAKROEKONOMII
  Egzamin z podstaw makroekonomii (1)
  Egzamin z podstaw makroekonomii (2)
  Egzamin z podstaw makroekonomii (3)
  KOLOKWIA Z PODSTAW MAKROEKONOMII
  Kolokwium z podstaw makroekonomii (1)
  Kolokwium z podstaw makroekonomii (2)
  Kolokwium z podstaw makroekonomii (3)
  Bibliografia
  Spis ramek
  Indeks rzeczowy
  Poleć znajomym

  Twój koszyk
  Twój koszyk jest w tej chwili pusty...
  Strona główna | Bestsellery | Jak zamawiać | Regulamin | Odbiór osobisty | Twój koszyk | Kontakt